Tedavi Türleri Nedir ?
21 Şubat 2022

Böbrekleriniz yetersiz kalırsa, üç temel tedavi türü bulunur:
Hemodiyaliz, 
Periton diyalizi,
Organ nakli.
Her üç tedavi türü de tüm dünyada başarılı bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.