Amaç ve Hedeflerimiz
10 Şubat 2022


 

2272129_810x458.jpg

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Akyurt Devlet Hastanesi

Doküman Kodu

KU.YD.38

Yayın Tarihi

04.01.2016

Revizyon No

01

Revizyon Tarihi

21.01.2019

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

Sayfa No

1/1KURUMSAL AMAÇLAR

KURUMSAL HEDEFLER

KURUMSAL EYLEM PLANI

 

1. Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen hastane olabilmek.

 

 

1.Bedensel ve sosyal gibi vs. şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak.

 

 

1.Hastanemiz, hastalarına karşı güler yüzlü, açıklayıcı davranarak güven kazanması.

2.Evde bakım hastalarından yatağa tam bağımlı olanların, hastanemiz nakil ambulansı ile muayenesinin sağlanması

3.Hastanemiz yönlendirme levhalarının hasta ihtiyaçlarına göre planlanması

4.Hastanemiz hasta ve hasta yakınları otopark alanının yetersiz olması nedeniyle yeni otopark alanlarının oluşturulması için gerekli düzenlemelerin yapılması.

 

 

2.Hastalarımızın memmuniyetini yükseltmek

 

 

1. Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi.

 

 

1.Hasta ve yakınlarının internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin Düzeltici Önleyici faaliyetlerde bulunmak.

2.Hasta memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

3. Hastaların birimlere kolay ulaşmasını sağlayan yönlendirme levhalarının yapılması.

4.Tedavi gören diyaliz hastalarına servis imkanının sunulması

 

 

 

 

 

3.Çalışanların memnuniyetini yükseltmek

 

1.Çalışanların görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesi.

 

1.Hastanemizin muhtelif ve kamera olmayan yerlerinde bulunan Çalışan öneri/ şikayet kutularından ve intranet sisteminden çalışanların yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin Düzeltici Önleyici faaliyetlerde bulunmak.

2.Personellerin sertifikasyon durumlarına, yeteneklerine ve isteklerine uygun alanlarda çalıştırılmalarının sağlanması.

3.Personel Dinlenme Odalarının konfor(buzdolabı, televizyon, çekyat, WC-duş, giyinme dolabı vs) arttırılmasına yönelik düzenleme yapmak

4.25 yılını doldurmuş ve emekli olan personellere teşekkür belgesinin verilmesi.

5.Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapılması(toplu eğlence ve yemek v.s organizasyonları)

6.Engelli personelin engeline uygun işlerde çalıştırılması

7.Çalışan memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak

 

4.Hastane Alt yapı ve Donanım Eksikliklerini Gidermek ve sürekliliğini sağlamak

 

 

1.Hastane alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.

1.Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir ve tadilatlar SKS’ye uygun olarak yapılmasının sağlanması

2.Hastanemiz görsel alanların modernize edilmesi

 

3.Hastanemiz teknik altyapısına yönelik zaman içerisinde ortaya çıkan cihaz ve donanım eksiklerinin giderilmesi

4.Afet ve acil durumlara yönelik Taşınabilir jeneratörü ve fenerleri de içeren acil ışıklandırma temin etmek

5.Doğalgazın sarsıntı esnasında otomatik olarak kesilmesinin sağlan gaz sistem yerleştirilmesi

6.Jeneratörlere sarsıntıya duyarlı olan, depremden hemen sonra devreye girmesini önleyen sistem yerleştirilmesi

7.Ameliyat olan hastanın yakınlarının etkin ve zamanında bilgi alabilmelerini sağlayan

 

5. Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak

 

 

1.Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılma

 

 

1.Hizmet içi eğitimler, sertifikalandırma, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılması

2.Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması.

3.Personelin iletişim ve yönetsel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi.

4.Personellerin sertifikasyon programlarına katılımlarını sağlanması ve özendirilmesi.

 

6. Mevcut personel ve teknik ekipman ile en verimli ve kaliteli sağlık hizmetini sunarak, çağdaş sağlık hizmeti sunumu seviyesini yakalamak.

 

1. İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak

2. Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

 

1. Tıbbi ve teknolojik cihaz ve donanım ve malzemelerin temini

2. Personellerin kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımına yönelik eğitimlere katılımlarının sağlanması.

 

7.Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek

 

 

1.Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek.

 

1.Hastanemizde yapılan tüm işlemlerde ilgili mevzuat, yönerge ve yönetmeliklere uygun hareket etmek.

 

8.Çevreye duyarlı yönetim sisteminin oluşturulması

 

1.Geri dönüşümü sağlanabilecek atıkların değerlendirilmesi. Atık miktarının takibinin sağlanmaya devam edilmesi.

2.Mevzuat çerçevesinde atıkların bertarafının sağlanmasına devam etmek.

3.Hastanemizde çalışan tüm personelinatık yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamak.

 

1. Hastanemizde çalışan tüm personelin atık yönetimi eğitimi verilmesi

2.Çevre Sağlığı Teknisyeni tarafından tüm birimlerin atık kontrollerinin düzenli olarak yapılması

 

9.Enfeksiyon kontrolü ve önlemlerin alınması.

 

1.El hijyeninin 5N kuralına göre uygulanmasını sağlamak ve el hijyeni kullanım oranını % 85 üzerinde tutmak.

2.Enfeksiyon ve el hijyeni eğitimlerine sağlık ve temizlik personellerin %100 ‘ünün katılımını sağlamak.

 

1. Enfeksiyon kontrol hemşiresinin günlük el hijyeni gözlemlerinin yapılması

2. Enfeksiyon ve el hijyeni eğitimlerine sağlık ve temizlik personellerine verilmesi

3.Hastane web sitesinden el hijyeni özendirici paylaşımlarda bulunulması

4. Enfeksiyon kontrol hemşiresinin el hijyeni anketlerini düzenli olarak yapması

10.Sağlıkta Kalite Standartlarını ve verimliliğin en üst seviyeye çıkarılması

1.Kalite ve verimlilik puanının %90’nın üzerinde tutulmasının sağlanması

1.Hastane Özdeğerlendirilmenin yılda2 kez yapılması

2. Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulanmasına tüm hastane çalışanlarının aktif katılımının sağlanması

3.Görülen olumsuzluklara karşı DÖF başlatılması ve en kısa sürede giderilmesi

 

11.Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunarak en son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı eğitim ve araştırma metotlarını kullanmak

1.İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak

2.Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

1.Tıbbi ve teknolojik cihaz ve donanım ve malzemelerin temini

2.Personellerin kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımına yönelik eğitimlere katılımlarının sağlanması.