Dış Kaynaklı Döküman Listesi
05 Mayıs 20222272129_810x458.jpg


T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Akyurt Devlet Hastanesi

Doküman Kodu

DY.LS.01

Yayın Tarihi

01.01.2020

Revizyon No

00

Revizyon Tarihi

00

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

Sayfa No

1/1


SIRA NO

DOKÜMAN KODU

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ

DOKÜMAN KAYNAĞI

SON GÜNCELLEME

1.

KHK/694

25/082017

https://bit.ly/37iSCX0

 

06.01.2022

2.

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME

YÖNETMELİĞİ

13.1.1983, No: 17927

https://bit.ly/2UGtZ40

 

06.01.2022

3.

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

 

20.08.2008/G.T.19.02.2016

https://bit.ly/3bsO1oF

 

06.01.2022

4.

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

04.03.2020 Resmî Gazete Sayısı: 31058

https://bit.ly/2LjigX1

06.01.2022

5.

HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ

26.04.2005/3077

https://bit.ly/38ibarU

 

06.01.2022

6.

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ

08.03.2010/27515

DEĞ:19.04.2011/27910

https://bit.ly/31JtBDf

 

06.01.2022

7.

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete:02.06.2021

Sayı:31499

https://l24.im/g2RO

06.01.2022

8.

SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ

09.01.1995

https://bit.ly/37i2j8n

 

06.01.2022

9.

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

21.06.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30808

https://bit.ly/37eppwE

 

06.01.2022

10.

SAĞLIKTA KALİTENİN GELŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete: 27/06/2015

Sayı:29399

https://bit.ly/3btw7lG

 

06.01.2022

11.

SAĞLIK MESLEKLERİNİN UYGULANMASINDAN DOLAYI UĞRANILAN ZARARLARIN UZLAŞMA YOLUYLA HALLEDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

Resmi Gazete 14/08/2012

 

Sayı : 28384

https://bit.ly/2UGcm4h

 

06.01.2022

12.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞANPERSONELİN RADYASYON DOZ LİMİTLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmî Gazete Tarihi: 05.07.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28344

https://bit.ly/2OKFfZj

 

06.01.2022

13.

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAK.YÖNETMELİK

Resmi Gazete 15.11.1990

Sayı 20696

https://bit.ly/2tQod4W

 

06.01.2022

14.

KLİNİK MİKROBİYOLOJİLABARATUVARLARI KALİTE YÖNETİM REHBERİ

01/2014

ISBN: 978-975-590-477-1

https://bit.ly/2tQE0Rg

 

06.01.2022

15.

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete 20/10/2016

Sayı 29863

https://bit.ly/38icH1c

 

06.01.2022

16.

BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

Resmi Gazete 30.05.2007

Sayı 26537

https://bit.ly/2OKUuS1

 

06.01.2022

17.

İLAÇ GÜVENLİĞİ REHBERİ

 

Kasım 2015

ISBN: 978-975-590-586-0

https://bit.ly/39rETR5

06.01.2022

18.

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

020/2/2015

No : 29255

https://bit.ly/31KmBGm

 

06.01.2022

19.

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete 01/08/1998

Sayı:23420

https://bit.ly/3bvjw19

 

06.01.2022

20.

GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMA REHBERİ

Kasım 2015

ISBN: 978-975-590-576-1

https://bit.ly/35AKEdP

06.01.2022

21.

GÖSTERGE YÖNETİMİ REHBERİ 2.2

Kasım 2021

ISBN: 978-975-590-770-3

https://l24.im/BMa1y

06.01.2022

22.

EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Resmi Gazete 10.03.2005 Sayı: 25751

https://bit.ly/2SfzAwp

 

06.01.2022

23.

DOKÜMAN YÖNETİM REHBERİ

Temmuz 2020

ISBN: 978-975-590-769-7

https://bit.ly/35ChSK2

06.01.2022

24.

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

02.05.2018

Sayı:67523305/010.04

https://bit.ly/2uCA5Ys

 

06.01.2022

25.

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Resmi Gazete 01.03.2019

Sayı 30701

https://bit.ly/3qhsy8U

06.01.2022

26.

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE

CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete 11.08.1973

Sayı : 14622

https://bit.ly/3blW1aS

 

06.01.2022

27.

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete18 .10.2019

Sayı : 30922

https://bit.ly/2w2ExA8

.

06.01.2022

28.

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA

YÖNETMELİK

Resmi Gazete 19/12/2007No : 26735

https://bit.ly/31Pqud5

 

06.01.2022

29.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete 11.05.2000

Sayı: 24046

https://bit.ly/2tRVEUM

 

06.01.2022

30.

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ VERİMLİLİK KARNE DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNERGE

Resmî Gazete :10/12/2014

Sayı:29201

https://bit.ly/3bneq7n

 

06.01.2022

31.

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN VERİMLİLİLİĞİNİN YERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

Resmî Gazete :06.07.2018

Sayı:31057445-44-9-171

https://bit.ly/2MV8JFL

06.01.2022

32.

TC. ANAYASASI

Kanun Numarası 2709Resmi Gazete 09.11.1982

Sayı :17863

https://bit.ly/2OLyxm1

 

06.01.2022

33.

DEVLET MEMURLARI KANUNU 657

Resmi Gazete 23.07.1965 Kanun Numarası :657

Sayı:12056

https://bit.ly/37k60KC

 

06.01.2022

34.

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI VERSİYON 6.1

1. Baskı: Ankara, Haziran 2020 ISBN: 978-975-590-766-6 Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1156

https://l24.im/RSP

06.01.2022

35.

VERİMLİLİKYERİNDEDEĞERLENDİRMEREHBERİ

18.09.2019 tarih ve 310574445-020-E.375 sayılı Makam Onayı

https://l24.im/F8ATm

06.01.2022

36.

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete 20.02.2018 Sayı 30338

https://bit.ly/3sojuRa

06.01.2022

37.

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI ANKET UYGULAMA REHBERİ

2.. Versiyon - 1. Baskı: Ankara (Mart, 2019)

https://bit.ly/3bFStmF

06.01.2022

38.

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARIHAKKINDA YÖNETMELİK

 

Resmî Gazete 01.08.2001

Sayı: 24480

https://bit.ly/3styXzN

06.01.2022

39.

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete :13.1.1983

Sayı : 17927

https://bit.ly/2vjeIf0

 

06.01.2022

40.

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

11/12/2009 Tarih ve B.10.0.SEG.0.72.00.03-010.03/15296

https://bit.ly/2OKnx8n

 

06.01.2022

41.

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI SKS IŞIĞINDA COVID-19 TANI LABORATUVARLARI KALİTE YÖNETİM REHBERİ

-Temmuz 2020

ISBN: 978-975-590-768-0 Yayın No: 1176

https://bit.ly/2MUrjxL

06.01.2022

42.

DOĞUM SÜRECİ UYGULAMA REHBERİ

Mayıs 2019

ISBN: 978-975-590-715-4

https://bit.ly/2XOnzAp

06.01.2022

43

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ REHBERİ

Kasım 2017, Ankara

ISBN : 978-975-19-6807-4

https://l24.im/EXKx

06.01.2022