Birim Hakkında
18 Şubat 2022

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Sorumluluk: Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda memurluk hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.

Görevleri:

 • Hastanenin yazışmalarını düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak.
 • Gelen-giden evrakları kaydetmek, havale edilen evrakı zimmetle ilgili birimlere göndermek.
 • İç ve dış posta işlemlerinin her gün düzenli yürütülmesini sağlamak.
 • İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmak.
 • Hastane ile ilgili istatistiksel bilgileri tutmak.
 • Yazışmaların kısa, anlaşılır ve hatasız olmasına özen göstermek.
 • Birimlerden gelen evrakları kontrol ederek almak, hatalı olanları geri göndermek.
 • Yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri izlemek.
 • Süreli yazıları takip etmek.
 • Yıl sonlarında arşivlenmesi gereken evrakları kaldırmak, süresi dolanları imha etmek ya da geri kazandırmak için güvenilir kuruluşlara teslim etmek.
 • Üst makamlara, diğer kurum ve kuruluşlara gönderilen evrakların bir nüshasını muhafaza etmek.
 • Çalışma odasında  mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlamak.
 • Hastane varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek.
 • Zaman çizelgesine, kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak.
 • Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, Amirinin vereceği diğer görevleri yapmak.
 • Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarının bölümü ile ilgili maddelerini uygulayıp, denetlemek ve bölüm kalite sorumlusu ile koordineli çalışmak.
 • İlgili komitelerde görev alır.