Talimatlar
22 Şubat 2024

EN.TL.02 CIVA SAÇILMALARI TEMİZLİK TALİMATI.pdf
EN.TL.03 İZOLASYON ODASI TEMİZLİĞİ TALİMATI.pdf
EN.TL.04 SIVI EL SABUNLUKLARININ DOLDURULMASI, KULLANILMASI VE TEMİZLENMESİ TALİMATI.pdf
EN.TL.05 CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINI ÖNLEME TALİMATI.pdf
EN.TL.06 ÜRİNER KATETER İLE İLİŞKİLİ İDRAR YOLU ENFEKSİYONU ÖNLEME PAKETİ (Kİ-İYE DEMETİ) TALİMATI.pdf
EN.TL.07 EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIM TALİMATI.pdf
EN.TL.08 İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI.pdf
EN.TL.09 STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON TALİMATI.pdf
EN.TL.10 PERİFERİK VENÖZ KATATER TAKILMASI VE BAKIMI TALİMATI.pdf
EN.TL.11 GLUTERALDEHİT ALET DEZENFEKTANI KULLANIM TALİMATI.pdf
EN.TL.12 İZOLASYON İÇİN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI.pdf
EN.TL.13 ASPİRATÖR TEMİZLİK TALİMATI.pdf
EN.TL.14 MRSADA İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI.pdf
EN.TL.15 VREDE İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI.pdf
EN.TL.16 KÜLTÜR ALMA TALİMATI.pdf
EN.TL.17 ACİL SERVIS ENFEKSIYON KONTROL TALIMATI.pdf
AD. TL. 05 PORTATİF YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ KULLANIM TALİMATI.pdf
AD.TL.01 DOĞALGAZ GÜVENLİK TALİMATI.pdf
AD.TL.02 KIRMIZI KOD UYGULAMA TALİMATI (1).pdf
AD.TL.03 YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME TALİMATI.pdf
AD.TL.04 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR UYARI SİSTEMİ KULLANMA TALİMATI.pdf
AH.TL.01 AMELİYATHANE ISI VE NEM AYARLAMA TALİMATI.pdf
AH.TL.02 AMELİYATHANE STERİL ALAN TALİMATI.pdf
AH.TL.03 AMELİYATHANE YARI STERİL ALAN TALİMATI.pdf
AH.TL.04 AMELİYATHANE STERİL OLMAYAN ALAN TALİMATI.pdf
AH.TL.05 AMELİYATHANE GİYİNME ODALARI TALİMATI.pdf
AH.TL.06 AMELİYATHANE İŞLEYİŞ TALİMATI.pdf
AH.TL.07 PATOLOJİ NUMUNELERİ TRANSFER TALİMATI..pdf
AS.TL.01 ACİL SERVİSE BAŞVURAN ZEHİRLENME VAKALARINA YAKLAŞIM TALİMATI.pdf
AS.TL.02 ACİL MÜDAHALE SETİ (ARABASI) KULLANMA TALİMATI.pdf
AS.TL.03 ACİL SERVİSE BAŞVURAN UZUV KOPMASI VAKALARINA YAKLAŞIM TALİMATI.pdf
AS.TL.04 SEVK DEĞERLENDİRME VE DENETLEME KOMİSYONU ÇALIŞMA TALİMATI.pdf
AY.TL.01 ATIK AYRIŞTIRMA TALİMATI.pdf
AY.TL.02 TEHLİKELİ MADDE YÖNETİMİ TALİMATI.pdf
AY.TL.03 TEHLİKELİ MADDELERİN DEPOLANMASI VE TRANSFERİ TALİMATI.pdf
AY.TL.04.TEHLİKELİ MADDE İLE TEMASTA YAPILACAK İŞLEMLER TALİMATI.pdf
BL.TL.01 LABORATUVARA GÖNDERİLECEK ÖRNEKLERE YÖNELİK TALİMAT.pdf
BL.TL.02 ABL 800 KAN GAZI CİHAZI KULLANIM TALİMATI.pdf
BL.TL.03 BİYOKİMYA OTOANALİZÖR KULLANMA TALİMATI.pdf
BL.TL.04 KAN ALMA TALİMATI.pdf
BL.TL.05 ALİFAX SEDİM CİHAZI KULLANMA TALİMATI.pdf
BL.TL.06 İDRAR CİHAZI KULLANMA TALİMATI.pdf
BL.TL.07 SWELAB HEMOGRAM CİHAZI KULLANMA TALİMATI.pdf
BL.TL.08 BİYOKİMYA LABORATUVARLARI PANİK DEĞER BİLDİRİM TALİMATI.pdf
BL.TL.09 HBTC PREANALİTİK-ANALİTİK-POSTANALİTİK KULLANIM VE BAKIM TALİMATI.pdf
BL.TL.10 BİYOKİMYA LABORATUVARI NUMUNE ALMA VE TAŞIMA TALİMATI..pdf
BL.TL.11 BİYOKİMYA LABORATUVARI KIRILAN YA DA KAYBOLAN ÖRNEKLER İÇİN İZLENMESİ GEREKEN SÜREÇ TALİMATI.pdf
BL.TL.12 BİYOKİMYA LABORATUVAR TESTLERİ İLE İLGİLİ ANALİZ ÖNCESİ SÜREÇ TALİMATI.pdf
BL.TL.13 BİYOKİMYA LABORATUVARI AU 5800 CİHAZI ÇALIŞMA TALİMATI.pdf
BL.TL.14 BİYOKİMYA LABORATUVARI LH 780 HEMOGRAM CİHAZI ÇALIŞMA TALİMATI.pdf
BL.TL.15 24 SAATLİK İDRAR TOPLANMASI HASTA BİLGİLENDİRME TALİMATI.pdf
BL.TL.16 KAN GAZI ALMA TALİMATI.pdf
BY.TL.01 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA HASTAHASTA YAKINI BİLGİLENDİRME TALİMATI.pdf
BY.TL.02 SBYS YEDEK ALMA TALİMATI.pdf
Dİ.TL.01HEMODİYALİZ ÜNİTESİNDE ENFEKSİYON KONTROLTALİMATI.pdf
Dİ.TL.02 DİYALİZ ÜNİTESİ SU ARITMA SİSTEMİ SU İLETKENLİK ÖLÇÜM TALİMATI.pdf
Dİ.TL.03 DİYALİZ ÜNİTESİ SU ARITMA SİSTEMİ SU SERTLİK ÖLÇÜM TALİMATI.pdf
Dİ.TL.04 DİYALİZ ÜNİTESİ KLOR ÖLÇÜM TALİMATI.pdf
Dİ.TL.05 DİYALİZ ÜNİTESİ PH ÖLÇÜM TALİMATI.pdf
Dİ.TL.06 GAMBRO MARKA HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON VE KULLANMA TALİMATI.pdf
Dİ.TL.07 FİSTÜLLÜ VE GREFTLİ HASTA GİRİŞ TALİMATI.pdf
Dİ.TL.08 HEMODIYALIZ DIYALIZ MAKINASI HAZIRLAMA TALIMATI.pdf
Dİ.TL.09 HEMODIYALIZ KATATERİ KULLANMA VE KATATERLİ HASTA ÇIKIŞ TALIMATI.pdf
Dİ.TL.10 REVERSE OZMOZ SU ARITMA ÜNİTESİ İÇİN SU İLETKENLİK ÖLÇÜM TALİMATI.pdf
Dİ.TL.11 REVERSE OZMOZ SU ARITMA ÜNİTESİ İÇİN SU SERTLİK ÖLÇÜM TALİMATI.pdf
DS.TL.01 STERİLİZASYON ÜNİTESİ ÇALIŞMA TALIMATI.pdf
DS.TL.02 STERİLİZASYON ÜNİTESİ ISI AYARLAMA TALİMATI.pdf
DS.TL.03 MALZEME DEPOLAMA VE SAKLAMA TALİMATI.pdf
DS.TL.04 BUHAR STERİLİZASYONU TALİMATI.pdf
DS.TL.05 LÜMENLİ ALETLERİN YIKAMA-PAKETLEME VE STERİLİZASYON SÜREÇLERİ TALİMATI.pdf
DY.TL.01 PANOLARDA ASILAN DOKÜMANLARA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI.pdf
EN.TL.01 CİLT ANTİSEPSİSİ TALİMATI.pdf
EN.TL.18 DİŞ ÜNİTESİ TEMİZLİK TALİMATI.pdf
EN.TL.19 CERRAHİ ALETLERİN TEMİZLİK TALİMATI.pdf
EN.TL.20 DEZENFEKSİYON TALİMATI.pdf
EN.TL.21 BASINÇ ODASI TEMİZLİĞİ.pdf
EN.TL.22 BASI YARASI BRADEN SKALASI ÖNLEME VE BAKIM TALİMATI.pdf
EN.TL.23 DELİCİ-KESİCİ ALET ATIK KUTUSU KULLANMA TALİMATI (1).pdf
EN.TL.24 EL HİJYENİ TALİMATI.pdf
EN.TL.25 CERRAHİ PROFİLAKSİDE ANTİBİYOTİK KULLANIM TALİMATI.pdf
EN.TL.26 COVID 19 ENFEKSİYONUNDAN KORUNMA TALİMATI.pdf
EN.TL.27 MESLEK ENFEKSIYONLARININ ONLENMESI VE KONTROLU TALIMATI.pdf
EN.TL.28 ACİL DURUM BİYOLOJİK DEKONTAMİNASYON KİTİ KULLANIM TALİMATI.pdf
EN.TL.29 HASTANEDE KULLANILAN TIBBİ MALZEME VE EKİPMANLARIN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONU TALİMATI.pdf
EN.TL.30 FLOWMETRE TEMİZLİK TALİMATI.pdf
EN.TL.31 YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKTAN KULLANIM TALİMATI.pdf
EN.TL.32 MORG VE POSTMORTEM ALANLARIN TEMİZLİĞİ DEZENFEKSİYONU TALİMATI.pdf
EN.TL.33 OKSİJEN MANOMETRESİ VE OKSİJEN PANELİ TEMİZLİK TALİMATI.pdf
EN.TL.34 SANTRAL KATETER İLE İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONU ÖNLEME PAKETİ (SKİ-KDE DEMETİ) TALİMATI.pdf
EN.TL.35 VENTİLATÖR TEMİZLİK TALİMATI.pdf
EN.TL.36 YOĞUN BAKIM TEMİZLİK TALİMATI.pdf
EN.TL.37 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI.pdf
EN.TL.38 VENTİLATÖR İLE İLİŞKİLİ PNÖMONİ ÖNLENME PAKETİ (VİP DEMETİ) TALİMATI.pdf
ES.TL.01 EVDE SAĞLIK KONSÜLTASYON TALİMATI.pdf
ES.TL.02 EVDE SAĞLIK BASI YARASI RİSK DEĞERLENDİRME TALİMATI.pdf
ES.TL.03 EVDE SAĞLIK NÜTRİSYON TALİMATI.pdf
HB.TL.01 HASTA KİMLİĞİ DOĞRULAMA TALİMATI.pdf
HB.TL.02 HASTA KISITLAMA TALİMATI.pdf
HB.TL.03 HEMŞİRE NÖBET DEVİR TESLİM TALİMATI.pdf
HB.TL.04 HASTANIN GÜVENLİ TRANSFERİ (TAŞIMA-KALDIRMA) TALİMATI.pdf
HB.TL.05 DÜŞME RİSKİ DEĞERLENDİRME TALİMATI.pdf
HB.TL.06 AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI BAKIM TALİMATI.pdf
HB.TL.07 NÜTRİSYON DESTEĞİ TALİMATI.pdf
HB.TL.08 CERRAHİ GÜVENLİK KONTROL LİSTESİ KULLANMA TALİMATI.pdf
HB.TL.09 ÖZELLİKLİ HASTA BAKIM TALİMATI.pdf
HB.TL.10 FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ CİHAZLARIN KULLANIM TALİMATI.pdf
HB.TL.11 AYDINLATILMIŞ ONAM ALMA TALİMATI.pdf
HB.TL.12 DAMAR İÇİ KATETER TAKILMASI VE ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ TALİMATI.pdf
HB.TL.13 COVID-19 mRNA AŞISI (BNT162b2) UYGULAMA TALİMATI.pdf
HB.TL.14 ALDIĞI ÇIKARDIĞI SIVI TAKİP TALİMATI.pdf
HB.TL.15 YANIK ODASI İŞLEYİŞ TALİMATI.pdf
HB.TL.16 EKSTREMİTE VE NABIZ TAKİBİ VE ÖDEM DERECELENDİRMESİ TALİMATI.pdf
HB.TL.17 AĞRI DEĞERLENDİRME VE TAKİP TALİMATI.pdf
HB.TL.18 ÖNCELİKLİ HASTA TALİMATI.pdf
HB.TL.19 ADLİ VAKA TALİMATI.pdf
HD.TL.01 HASTA MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI TALİMATI.pdf
İY.TL.01 HASTA BAZLI İLAÇ İADE TALİMATI.pdf
İY.TL.02 İLAÇ GEÇİMSİZLİĞİ TALİMATI.pdf
İY.TL.03 YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLARIN UYGULANMASI TALİMATI.pdf
İY.TL.04 SOĞUK ZİNCİR UYGULAMA TALİMATI.pdf
İY.TL.05 KLİNİKLERDE KIRILAN, KAYBOLAN VEYA MİADI GEÇEN İLAÇLARIN YÖNETİMİ TALİMATI.pdf
İY.TL.06 İLAÇLARIN GÜVENLİ UYGULANMASI TALİMATI.pdf
İY.TL.07 YEŞİL VE KIRMIZI REÇETEYE TABİİ İLAÇLARIN YÖNETİMİ TALİMATI.pdf
İY.TL.08 AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIM TALİMATI.pdf
İY.TL.09 ADVERS ETKİ BİLDİRİM TALİMATI.pdf
İY.TL.10 HASTANIN BERABERİNDE GETİRDİĞİ İLAÇLARIN YÖNETİM TALİMATI.pdf
İY.TL.11 AKILCI İLAÇ POLİTİKASI TALİMATI.pdf
İY.TL.12 SÖZEL ORDER TALİMATI.pdf
İY.TL.13 YÜKSEK RİSKLİ İLAÇLARIN YÖNETİMİ TALİMATI.pdf
İY.TL.14 SOĞUK ZİNCİR İLAÇ VE SARF MALZEMELRİN YÖNETİMİ TALİMATI.pdf
İY.TL.15 BENZER GÖRÜNÜŞE, OKUNUŞA VE YAZILIŞA SAHİP İLAÇLARIN YÖNETİMİ TALİMATI.pdf
İY.TL.16 İLAÇ-İLAÇ ve BESİN-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ İLE İLGİLİ TALİMAT.pdf
İY.TL.17 MİKTAR VE MİAD KONTROL TALİMATI.pdf
İY.TL.18 NARKOTİK VE PSİKOTROP İLAÇLARIN YÖNETİM TALİMATI.pdf
İY.TL.19 İLAÇLARIN KIRILMASI VE KAYBOLMASI DURUMUNDA YAPILACAKLAR İLE İLGİLİ TALİMAT.pdf
İY.TL.20 İLAÇ VE TIBBİ SARF MALZEME İMHA TALİMATI.pdf
İY.TL.21 YARIM DOZ İLAÇLARIN YÖNETİM TALİMATI.pdf
İY.TL.22 IŞIKTAN KORUNMASI GEREKEN İLAÇLAR VE TIBBİ SARF MALZEMELER İLE İLGİLİ TALİMAT.pdf
İY.TL.23 HASTA BAZLI İLAÇ ÇIKIŞ TALİMATI.pdf
İY.TL.24 KEMOTERAPİ ÜNİTESİ VE KEMOTERAPİ İLAÇLARININ SUNUMUNA İLİŞKİN TALİMAT.pdf
İY.TL.25 İLAÇ VE TIBBİ SARF MALZEME İADE TALİMATI.pdf
İY.TL.26 İLAÇ VE TIBBİ SARF MALZEME DEPOSUNDAN ÖZELLİKLİ BİRİMLERE ÇIKIŞ TALİMATI.pdf
İY.TL.27 MEDİKAL DEPO MAL KABUL TALİMATI.pdf
KU.TL.01 SAĞLIKTA MESLEK ETİĞİ İLKELERİ TALİMAT.pdf
KV.TL.01 KURUMSAL VERİMLİLİK TALİMATI.pdf
KY.TL.01 KOMİTE TOPLANTI ORGANİZASYON TALİMATI.pdf
MC.TL.01 HASTA BAŞI TEST CİHAZI KULLANMA TALİMATI.pdf
MC.TL.02 TEHLİKELİ MADDELERİN KULLANIMI VE KONTROLÜ TALİMATI.pdf
MC.TL.03 TIBBİ CİHAZ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN SARF MALZEMELERİN OLUMSUZ OLAYLARDA BİLDİRİM TALİMATI.pdf
MC.TL.04 MEDİKAL DEPO FİZİKİ STANDARTLARI TALİMATI.pdf
MC.TL.05 TEHLİKELİ MADDE YÖNETİMİ TALİMATI.pdf
MC.TL.06 SEYYAR MERDİVEN KULLANMA TALİMATI.pdf
MC.TL.07PH METRE KULLANMA TALİMATI.pdf
MC.TL.08 SU ARITMA CİHAZI BAKIM VE KONTROL TALİMATI.pdf
MC.TL.09 FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ CİHAZLARIN TEMİZLENME VE DEZENFEKSİYON TALİMATI.pdf
MC.TL.10 SKOPİ CİHAZI KULLANMA TALİMATI.pdf
MC.TL.11 FİZİK TEDAVİ CİHAZLARIN GÜVENLİ KULLANIM TALİMATI.pdf
OH.TL.01 ACİL SERVİS TEMİZLİĞİ TALİMATI.pdf
OH.TL.02 KLİNİK TEMİZLİĞİ TALİMATI.pdf
OH.TL.03 ÇAMAŞIRHANE HİZMETLERİ TEMİZLİK TALİMATI.pdf
OH.TL.04 POLİKLİNİK TEMİZLİĞİ TALİMATI.pdf
OH.TL.05 LABORATUVAR TEMİZLİK TALİMATI.pdf
OH.TL.06 NAKİL AMBULANSI TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON TALİMATI.pdf
OH.TL.07 GIDALARIN GÜVENLİ TEDARİKİ VE SAKLANMASI TALİMATI.pdf
OH.TL.08 MUTFAK ATIK YÖNETİMİ TALİMATI.pdf
ON.TL.01 ORGAN BAĞIŞI TALİMAT.pdf
PB.TL.01 PALYATİF BAKIM YATIŞ VE TABURCULUK KRİTERLERİ.pdf
PB.TL.02 PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ TRAKEOSTOMİ BAKIM TALİMATI.pdf
PB.TL.03 PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ PEG (PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ) BAKIM TALİMATI.pdf
RG.TL.01 KURŞUN ÖNLÜK KONTROL TALİMATI.pdf
RG.TL.02 RADYOLOJİ OPAK MADDE UYGULAMA TALİMATI.pdf
SÇ.TL.01 PERSONEL YARALANMALARI ÖNLEME VE İZLEME TALİMATI.pdf
SÇ.TL.02 DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARINDA KORUMA VE İZLEME TALİMATI.pdf
SÇ.TL.03 PERSONEL SAĞLIK TARAMA TALİMATI.pdf
SÇ.TL.04 ÇALIŞAN PERSONEL DİLEK ŞİKAYET-ÖNERİ VE ANKETLERİ DEĞERLENDİRME TALİMATI.pdf
TH.TL.01 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON TALİMATI.pdf
TH.TL.02 TRANFÜZYON MERKEZİ TEMİZLİK TALİMATI.pdf
TH.TL.03 KANGRUBU TESTİ ÇALIŞMA TALİMATI.pdf
TH.TL.04 CROSS MATCH ÇALIŞMA TALİMATI.pdf
TY.TL.01 JENERATÖRLERİ ÇALIŞTIRMA TALİMATI.pdf
TY.TL.02 AMELİYATHANE KLİMA BAKIM ONARIM TALİMATI.pdf
TY.TL.03 KALORİFER DAİRESİ BAKIM VE İŞLETME TALİMATI.pdf
TY.TL.04 ÇATI TEMİZLİK TALİMATI.pdf
YS.TL.01 EXİTUS OLAN HASTANIN HAZIRLANMASI VE MORGA GÖNDERİLME TALİMATI.pdf