Birim Hakkında
18 Şubat 2022

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Sorumlulukları: Kurumun ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğünün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamaktır.

Görevleri :

 •  Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve İdari Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı tüm  

    çalışanların mesleki gelişimleri için hedef, amaç ve politikaları geliştirmek.

 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve İdari Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı tüm çalışanların eğitim gereksinimlerini belirlemek,öncelikleri saptanmak, planlanmak ve eğitimin verilmesini sağlamak.
 • Eğitim programlarının yürütülebilmesi için eğitimci, zaman, yer ve ekipmanı sağlamak üzere ilgili kişi/birimlerle işbirliği yapmak.
 • Yıllık eğitim planını hazırlamak.
 • Eğitim programları, uygulanması, sorunlar ve gereksinimler konusunda müdürlüğe bilgi vermek ve görüşünü almak.
 • Eğitim programlarının düzenli olarak kurum içinde duyurulmasını sağlamak.
 • Hemşirelerin eğitime katılımı ve başarıları konusunda değerlendirmelerini yapmak ve görüş bildirmek.
 • Hemşirelerin enfeksiyon kontrolüne ilişkin eğitim gereksinimlerine yönelik enfeksiyon kontrol hemşiresi ile işbirliği yapmak ve önerilerde bulunmak.
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünün öncülüğünde eğitime katılan hemşireler için ödül sistemi (yeni sorumluluklar, katılım belgesi, kredi sistemi gibi) geliştirmek ve yürütmek.
 • Eğitim programları ile katılanlara ilişkin kayıtları tutmak ve kayıt sistemlerini geliştirmek.
 • Eğitim materyali arşivi geliştirmek.
 • Hemşirelerin, eğitim gereksinimlerini belirlemek ve mesleki gelişimleri için danışmanlık yapmak.
 • Eğitim teknolojisindeki yeni gelişmeleri izlemek ve uygulamak.
 • Güncel, mesleki yayınları izlemek ve hemşirelere duyurmak. Hemşirelik hizmetleri ile ilgili araştırmalar yapmak/katılmak.
 • Mesleki seminer, konferans, toplantı gibi etkinliklere katılmak ve çalışanların da bu gibi etkinliklere katılmasını sağlayıcı duyuruları yapmak.
 • Hemşirelik hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak ve kurum içindeki hemşirelik hizmetinin tanıtımını sağlamak amacıyla yayın geliştirmek.
 • Bakım ve uygulamalara ilişkin kural ve prosedürlerin geliştirilmesi, uygulanması ve güncelleştirilmesi çalışmalarına katılmak.
 • Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarının bölümü ile ilgili maddeleri uygulayıp, denetlemek ve Bölüm Kalite Sorumlusu ile koordineli çalışmak.
 • İlgili komitelerde görev alır.