Rıza Belgeleri
22 Şubat 2024

BY.RB.01 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA HASTAHASTA YAKINI RIZA BELGESİ.pdf
BY.RB.02 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ÇALIŞAN BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
Dİ.RB.01 HEMODİYALİZ İŞLEMİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
Dİ.RB.02 İMMUNOSUPRESSİF TEDAVİ KULLANIMI İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HB.RB.09 RAHİM İÇİ ARAÇ UYGULAMASI (RİA) HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.01 HEMŞİRELİK HİZMETLERİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.02 KAN VE KAN BİLEŞENLERİ TRANSFÜZYONU HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.03 İNGUİNAL HERNİ (KASIK FITIĞI) OPERASYONU HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.04 GÖBEK ÇEVRESİ FITIK AMELİYATLARI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.05 SEDASYON İŞLEMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.06 ANESTEZİ AYDINLATILMIŞ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ..pdf
HD.RB.07 ACİL AMELİYATA ALINACAK HASTALAR İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ (2).pdf
HD.RB.08 APENDEKTOMİ (İLTİHAPLI BİR APENDİKSİN AMELİYATLA ÇIKARILMASI) OPERASYONU HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.09 RAHİM İÇİ ARAÇ UYGULAMASI (RİA) HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.10 DOĞUM İNDÜKSİYONU HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.11TANISAL RAHİM İÇİ GİRİŞİM (KÜRETAJ) HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.12 OKSİTOSİN DENEME TESTİ (OCT) HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.13 GEBELİK TAKİBİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.14 NORMAL DOĞUM HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.15 TÜPLERİN BAĞLANMASI AÇIK CERRAHİ (LAPAROTOMİ) HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.17 RADYOLOJİ KLİNİĞİ KONTRASTLI TETKİK İLE İLGİLİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.18 SÜNNET HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU.pdf
HD.RB.19 BİYOPSİ ALMA İŞLEMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.20 KÜÇÜK CERRAHİ İŞLEMLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.21 DERİ AŞISI (GREFT) İŞLEMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.22 CİLT VE CİLT ALTI LEZYONLARININ ÇIKARILMASI İŞLEMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.23 PLONİDAL SİNÜS (KIL DÖNMESİ) AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.24 ANAL BÖLGE AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.25 KRİYOTERAPİ TEDAVİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.26 DERİ BİYOPSİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.27 DERİ LEZYONLARI KOTERİZASYONU HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.28 AMPUTASYON AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.29 EVDE SAĞLIK HİZMETİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.30 EVDE SAĞLIK HİZMETİ TIBBİ MÜDAHELE HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.31 ORTOPEDİ KLİNİĞİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.32 ARTROSKOPIK ON CAPRAZ BAG REKONSTRUKSIYONU AMELIYATI ONAM FORMU.pdf
HD.RB.33 UNIKONDILER DIZ ARTROPLASTISI AMELIYATI ONAM FORMU 1.pdf
HD.RB.34 TOTAL DIZ ARTROPLASTISI AMELIYATI ONAM FORMU.pdf
HD.RB.35 EKLEM İÇİ KIRIK CERRAHİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.36 FEMUR BOYUN KIRIĞI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.37 HALLUKS RİGİTUS EKLEM DONDURMA AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.38 HALLUKS VALGUS METATARSAL OSTEOTOMİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.39 HALLUKS RİGİTUS TIRAŞLAMA AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.40 KARPAL TÜNEL SENDROMU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.41 KÜÇÜK CERRAHİ GİRİŞİM AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.42 PARSİYEL KALÇA PROTEZİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.43 ROTATOR CUFF YIRTIĞI, OMUZ SIKIŞMA SENDROMU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.44 TETİK PARMAK AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.45 TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.46 SEPTOPLASTİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.47 KEPÇE KULAK AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU.pdf
HD.RB.48 SEPTORİNOPLASTİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.49 TİMPANOPLASTİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.50 MİRİNGOPLASTİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.51 ENDOSKOPİK SİNÜS AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.52 BOYUN DİSEKSİYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.53 ADENOİDEKTOMİ (GENİZ-ETİ)AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.54 VENTİLASYON TÜPÜ TATBİKİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.55 İMPLANT ÇIKARMA AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.56 AYAK BİLEĞİ ATROSKOPİSİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.57 MENİSKÜS AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.58 GENEL HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.59 SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP KLİNİĞİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.60 MİSSED ABORT BLİGHTED OVUM VE İNTRAUTERİN EX FETÜS TAHLİYESİ İÇİN BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.61 MOZAİKPLASTİ (OTOLOG OSTEOKONDRAL TRANSPLANTASYON )AMELİTATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.62 MESANE SONDA UYGULAMASI ONAM FORMU.pdf
HD.RB.63 PANSUMAN İŞLEMİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU.pdf
HD.RB.64 PARENTERAL ENJEKSİYON BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU.pdf
HD.RB.65 ACİL SERVİS HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.66 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON POLİKLİNİĞİ LOKAL ENJEKSİYONLAR İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU.pdf
HD.RB.67 KIZAMIK-KIZAMIKÇIK-KABAKULAK (KKK)AŞISI RIZA FORMU.pdf
HD.RB.68 FİZİK TEDAVİ, REHABİLİTASYON HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.69 COVİD-19 (KORONAVİRÜS) HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.70 EL BİLEĞİ ATROSKOPİSİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.71 GEBE VEYA GEBELİK ŞÜPHESİ OLAN HASTA VE YA HASTA YAKININA RADYOLOJİ UYGULAMASI İÇİN AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.72 ALT KONKA KOTERİZASYONU REZEKSİYONU AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.73 DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ TEDAVİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.74 DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM AMELİYATI RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.75 TEKİL GEBELİKLERDE PRENATAL HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.76 GEÇİRİLMİŞ SEZARYEN SONRASI DOĞUMGEBELİK SONLANDIRMASI RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.77 3 AYLIK KORUNMA İĞNESİ (DEPO-PROVERA) YAPILMASI RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.78 RAHİM İÇİ ARAÇ ÇIKARILMASI İÇİN HASTA RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.79 BARTHOLİN BEZİ KİSTİ ABSESİ SUBÜRETRAL KİST GARTNER KİSTİ CERRAHİ EKSİZYONU RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.80 TRANSVAJİNAL ULTRASONOGRAFİ HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.81 SERVİKAL VE ENDOMETRİAL TANISAL VE TEDAVİ AMAÇLI GİRİŞİMLER DİLATASYON VE KÜRETAJ RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.82 RAHİM TAHLİYESİ RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.83 PERİFERİK SİNİR SIKIŞMASI RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.84 TRAVMA AMELİYATLARIN RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.85 KİTLE ÇIKARILMAI ONAM FORMU.pdf
HD.RB.86ARTRODEZ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.87 EKSTREMİTE KIRIKLARI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.88AĞIZ İÇİNDEN KİTLE ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.89 SİNÜS CERRAHİSİ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU.pdf
HD.RB.90 DUDAK TÜMÖRÜ AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU.pdf
HD.RB.91 MİRİNGOTOMİ veya VENTİLASYON TÜPÜ YERLEŞTİRİLMESİ.pdf
HD.RB.92 GÜDÜK UCU REVİZYONU HASTA RIZA FORMU.pdf
HD.RB.93 TRAKEOSTOMİ AÇILMASI İÇİN BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.94 OSTEOMYELİT (KEMİK İLTİHABI) AMELİYATI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.95 AYAK PARMAKLARI FLEKSİYON KONTRAKTÜRÜ RELEASE AYAK BİLEK SPUR FORMASYONU EKSİZYON OPERASYONU BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.96 DİZ ARTROSKOPİ AMELİYATI RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.97 ORTOPEDİ KLİNİĞİ AMELİYAT ÖNCESİ AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ.pdf
HD.RB.98 ORTOPEDİ KLİNİĞİ AÇIK REDÜKSİYON İNTERNAL FİKSASYON (ARİF) AMELİYAT ÖNCESİ AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ.pdf
HD.RB.99 OMUZ ARTROSKOPİ SLAP TAMİR AMELİYATI RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.100 TERAPÖTİK FLEBOTOMİ BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU.pdf
HD.RB.101 TOTAL DİZ PROTEZİ RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.102 TONSİLLEKTOMİ (Bademcik Ameliyatı) ADENOTONSİLLEKTOMİ.pdf
HD.RB.103 BANKART LEZYONU TEKRARLAYAN OMUZ ÇIKIĞI OPERASYONU HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ.pdf
HD.RB.104 YOGUN BAKIM ÜNİTESİ HASTALARI HASTA YAKINLARI İÇİM BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU.pdf
PB.RB.01 PALYATİF BAKIM ÜNİTESİ HASTA ONAM FORMU.pdf