TGAP Hakkında
18 Şubat 2022

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla Bakanlığa bağlı Tasarruf Takip Ofisi koordinasyonunda düzenlenen Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar (TGAP) Bilgilendirme Toplantısı’nın kapanışını gerçekleştirdi. Ankara ve çevre iller (Amasya, Bilecik, Çorum, Eskişehir, Kırşehir, Kırıkkale, Samsun, Sinop) bölge toplantısına Bakan Yardımcısı Güven’in yanı sıra İl Sağlık Müdürlükleri, hastane başhekimleri ve çok sayıda yönetici katıldı.


           “Önceliğimiz vatandaşa sağlık hizmetini ulaştırmak”

           Toplantıda konuşan Güven, sağlık hizmetine ihtiyacı olan her vatandaşa hizmet ulaştırmanın birinci öncelikleri olduğunu vurgulayarak, “Bu sorumluluğun bilincinde sağlık hizmetlerinden ödün vermeksizin imkânlarımızı ve kaynaklarımızı verimli kullanarak, israftan kaçınarak, en doğru kaynak tahsisini yaparak süreçleri yönetme gayretinde olmalıyız” diye konuştu. Kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak, maliyetleri ve harcamaları azaltmak amacıyla TGAP Ofisi’nin kurulduğunu hatırlatan Güven, “Tasarruf ve Gelir Dönüşüm Programı ile kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler sağlanacak. Bu yapılanma ile kurumların tasarruf tedbirlerini içselleştirip kendi bünyelerinde rutin değerlendirme ve geliştirme süreçleri oluşturmaları ve uygulamaları ile kurumsallaşmaları hedeflenmiştir. Yani bu konuda kültür oluşturulması en büyük fayda olarak karşımızda durmaktadır” ifadelerini kullandı.