T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Akyurt Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Akyurt Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Gökhan KÖSE

Güncelleme Tarihi: 21/09/2018

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Sorumluluk: Kurumun belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda memurluk hizmetlerinin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.

Görevleri:

 • Muhasebeye giden evrakların tutanak karşılığı teslimini yapmak.
 • Karne numaralarının maliye bakanlığı sitesine işletilmesini sağlamak.
 • SSK primlerinin hesaplanıp yatırılması ve takibi işlemlerini yapmak.
 • SGK veri girişlerini yapmak.
 • Emekli sandığı giriş ve çıkış işlemlerini yapmak.
 • KBS sisteminden veriler online olarak alınıp uygun formatta düzenlenerek SGK sistemine

  online olarak işlenmesini sağlamak.

 • Ödeme emirleri ve saymanlık işlem fişlerini düzenlemek.
 • Mutemetlikle ilgili yazışmaları yapmak.
 • Tedavi ödemelerini hazırlamak.
 • Eczane ve medikal ödemelerini hazırlamak.
 • Optik Ödemeleri hazırlamak.
 • Fark ve zam ödemelerini hazırlamak.
 • Maaş ödemelerini hazırlamak.
 • Nöbet ücreti ödemelerini hazırlamak.
 • İcap ücreti ödemelerini hazırlamak.
 • Derece ve terfi işlemlerini maaşa ve döner sermaye primine yansıtma işlem ve ödemelerini yapmak.
 • Sözleşmeli (4B’li) personel maaşlarını ve döner sermaye ödemelerini hazırlamak.
 • Tedavi yolluk ödemelerini yapmak.
 • Geçici görev yolluk ödemelerini yapmak.
 • Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarının bölümü ile ilgili maddeleri uygulayıp, denetlemek ve Bölüm Kalite Sorumlusu ile koordineli çalışmak.
 • İlgili komitelerde görev alır.