T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Akyurt Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Akyurt Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Dış Kaynaklı Döküman Listesi

Güncelleme Tarihi: 14/01/2021


T.C.

ANKARA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Akyurt Devlet Hastanesi

Doküman Kodu

DY.LS.01

Yayın Tarihi

01.01.2020

Revizyon No

00

Revizyon Tarihi

00

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

Sayfa No

1/1

 


SIRA NO

DOKÜMAN KODU

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ

DOKÜMAN KAYNAĞI

SON GÜNCELLEME

1.

KHK/694

25/082017

https://bit.ly/37iSCX0

 

13.01.2021

2.

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME

YÖNETMELİĞİ

13.1.1983, No: 17927

https://bit.ly/2UGtZ40

 

13.01.2021

3.

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

 

20.08.2008

https://bit.ly/3bsO1oF

 

13.01.2021

          4.

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

04.03.2020 Resmî Gazete Sayısı: 31058

https://bit.ly/2LjigX1

13.01.2021

5.

HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ

26.04.2005/3077

https://bit.ly/38ibarU

 

13.01.2021

6.

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ

08.03.2010/27515

DEĞ:19.04.2011/27910

https://bit.ly/31JtBDf

 

13.01.2021

7.

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ

07.06.2011 Resmi gazete

Resmî Gazete Sayısı: 27957

https://bit.ly/37igdr4

 

13.01.2021

8.

SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ

09.01.1995

https://bit.ly/37i2j8n

 

13.01.2021

9.

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

21.06.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30808

https://bit.ly/37eppwE

 

13.01.2021

10.

SAĞLIKTA KALİTENİN GELŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

27/06/2015

https://bit.ly/3btw7lG

 

13.01.2021

11.

SAĞLIK MESLEKLERİNİN UYGULANMASINDAN DOLAYI UĞRANILAN ZARARLARIN UZLAŞMA YOLUYLA HALLEDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

Resmi Gazete 14/08/2012

 

Sayı : 28384

https://bit.ly/2UGcm4h

 

13.01.2021

12.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞANPERSONELİN RADYASYON DOZ LİMİTLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmî Gazete Tarihi: 05.07.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28344

https://bit.ly/2OKFfZj

 

13.01.2021

13.

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAK.YÖNETMELİK

Resmi Gazete 15.11.1990 Resmi Gazete Sayı 20696

https://bit.ly/2tQod4W

 

13.01.2021

14.

KLİNİK MİKROBİYOLOJİLABARATUVARLARI KALİTE YÖNETİM REHBERİ

01/2014

https://bit.ly/2tQE0Rg

 

13.01.2021

15.

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete 20/10/2016 Resmi Gazete Sayı 29863

https://bit.ly/38icH1c

 

13.01.2021

16.

BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 

Resmi Gazete 30.05.2007

Resmi Gazete Sayı 26537

https://bit.ly/2OKUuS1

 

13.01.2021

17.

İLAÇ GÜVENLİĞİ REHBERİ

 

Kasım 2015

SBN: 978-975-590-586-0

https://bit.ly/39rETR5

13.01.2021

18.

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

2/2/2015 No : 29255

https://bit.ly/31KmBGm

 

13.01.2021

19.

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

01/08/1998

https://bit.ly/3bvjw19

 

13.01.2021

20.

GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMA REHBERİ

Kasım 2015

SBN: 978-975-590-576-1

https://bit.ly/35AKEdP

13.01.2021

21.

GÖSTERGE YÖNETİMİ REHBERİ

Temmuz 2020

ISBN: 978-975-590-770-3

https://bit.ly/38GoKIm

 

13.01.2021

22.

EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Resmi Gazete 10.03.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25751

https://bit.ly/2SfzAwp

 

13.01.2021

23.

DOKÜMAN YÖNETİM REHBERİ

Temmuz 2020

https://bit.ly/35ChSK2

13.01.2021

24.

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNERGESİ

02.05.2018/ 010.04

https://bit.ly/2uCA5Ys

 

13.01.2021

25.

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Resmi Gazete 01.03.2019 Resmi Gazete Sayı 30701

 

https://bit.ly/3qhsy8U

13.01.2021

26.

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE

CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ

11.8.1973, No : 14622

https://bit.ly/3blW1aS

 

13.01.2021

27.

DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete18 Ekim 2019 Sayı : 30922

https://bit.ly/2w2ExA8

.

13.01.2021

28.

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA

YÖNETMELİK

Resmi Gazete 19/12/2007No : 26735

https://bit.ly/31Pqud5

 

13.01.2021

29.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete 11.05.2000 Resmî Gazete Sayısı: 24046

https://bit.ly/2tRVEUM

 

13.01.2021

30.

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ VERİMLİLİK KARNE DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNERGE

26/12/2014

https://bit.ly/3bneq7n

 

13.01.2021

31.

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN VERİMLİLİLİĞİNİN YERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

06.07.2018

https://bit.ly/2MV8JFL

13.01.2021

32.

TC. ANAYASASI

Kanun Numarası 2709Resmi Gazete 09.11.1982

Sayı :17863

https://bit.ly/2OLyxm1

 

13.01.2021

33.

DEVLET MEMURLARI KANUNU 657

Resmi Gazete 14/7/1965 Kanun Numarası 657

https://bit.ly/37k60KC

 

13.01.2021

34.

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI VERSİYON 6

1. Baskı: Ankara, Haziran 2020 ISBN: 978-975-590-766-6 Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1156

https://bit.ly/39rbPZJ

13.01.2021

35.

VERİMLİLİKYERİNDEDEĞERLENDİRMEREHBERİ

18.09.2019 tarih ve 310574445-020-E.375 sayılı Makam Onayı

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/33192,c-d-ve-e1-rolu-4-ekim--2019pdf.pdf?0

13.01.2021

36.

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete 20.02.2018 Sayı 30338

https://bit.ly/3sojuRa

13.01.2021

         37.

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI ANKET UYGULAMA REHBERİ

2.. Versiyon - 1. Baskı: Ankara (Mart, 2019)

https://bit.ly/3bFStmF

13.01.2021

         38.

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARIHAKKINDA YÖNETMELİK

 

Resmî Gazete 01.08.2001 Resmî Gazete Sayısı: 24480

https://bit.ly/3styXzN

13.01.2021

         39.

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

13.1.1983, No: 17927 Mük.

https://bit.ly/2vjeIf0

 

13.01.2021

         40.

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

11/12/2009 Tarih ve B.10.0.SEG.0.72.00.03-010.03/15296

https://bit.ly/2OKnx8n

 

13.01.2021

41.

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI SKS IŞIĞINDA COVID-19 TANI LABORATUVARLARI KALİTE YÖNETİM REHBERİ

-Temmuz 2020

ISBN: 978-975-590-768-0 Yayın No: 1176

https://bit.ly/2MUrjxL

13.01.2021

42.

DOĞUM SÜRECİ UYGULAMA REHBERİ

Mayıs 2019 ISBN: 978-975-590-715-4

https://bit.ly/2XOnzAp

13.01.2021