Birim Hakkında
18 Şubat 2022

ÇEVRE ATIK YÖNETİM BİRİMİNİN GÖREVLERİ:

  • Atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipman ve araçlar, atık miktarları, toplama sıklığı, geçici depolama sistemleri, toplama ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu, kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak işlemler, bu atıkların yönetiminden sorumlu personel ve eğitimleri başta olmak üzere detaylı bilgileri içeren Tıbbi Atık Yönetim Planını hazırlamak ve uygulanmasını sağlar.

  • Atık yönetimi ile ilgili eğitimleri planlamak.

  • Denetim rapor ve kayıt çalışmalarını yapmak.

  • Atık yönetimi için gerekli olan araç, gereç ve ekipmanı belirlemek ve kullanılmasını sağlamak.

  • Atık azaltma stratejisi geliştirmek.