Başarılı Emzirmede 10 Adım
15 Şubat 2024

BAŞARILI EMZİRMEDE 10 ADIM

1.     Emzirmeye ilişkin bir politika hazırlanmalı ve bu düzenli aralıklarla tüm sağlık personelinin bilgisine sunulmalıdır.

2.     Tüm sağlık personeli bu politika doğrultusunda eğitilmelidir.

3.     Hamile kadınlar, emzirmenin yararları ve yöntemleri konusunda bilgilendirilmelidir.

4.     Annelere emzirmenin asıl olacağı ve bebeklerinden ayrı kaldıkları durumlarda sütün salgılanmasını sürdürebilecekleri gösterilmelidir.

5.     Tıbben gerekli görülmedikçe, yeni doğanlara anne sütünden başka yiyecek, içecek önerilmemelidir. İlk 6 ay sadece anne sütü verilmesi devamında ise uygun tamamlayıcı beslenme ile beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi konusunda aileler bilgilendirilmelidir.

6.     Anne ile bebeğin 24 saat beraber kalmalarını sağlayacak bir uygulama benimsenmelidir.

7.     Bebeğin her isteyişinde emzirilmesi teşvik edilmelidir.

8.     Emzirilen bebeklere yalancı meme veya emzik türünden herhangi bir şey verilmemelidir.

9.     Anneler taburcu olduktan sonra da emzirmeye devam edebilmeleri, karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri açısından başvurabilecekleri sağlık kuruluşları ve bölgelerinde varsa anne destek grupları hakkında bilgilendirilmelidir.

10.  Kurumun tüm birimlerinde bebek formüllerinin pazarlanması ile ilgili uluslararası yasa benimsenmiş ve uygulanıyor olmalıdır.