T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Akyurt Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Akyurt Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Evde Sağlık Hizmet Birimi

Güncelleme Tarihi: 06/07/2020


EVDE SAĞLIK HİZMETİ NEDİR ?
Evde Sağlık Hizmeti, yatağa tam bağımlı olan hastaların aileleri ile yaşadıkları ev ortamında hastaya tanı koymaktan ziyade tanısı konulmuş,
tedavisi ilgili kliniklerce düzenlenmiş olan tedavilerinin takibinin, uygulanmasının ve hasta yakınlarının ya da bakmakla görevli kişilerin bu
konudaki eğitimini sağlayarak hizmet vermektir
.

KİMLER FAYDALANABİLİR ?
Yatağa bağımlı ve yaşlılık nedeniyle tedavisi devam eden hastalar,
KOAH vb. Solunum Sistem
i Hastalıkları,
Engeli nedeni ile hastaneye gelemeyen engelli hastalar,
Terminal dönem palyatif bakım hastaları,
İleri derecedeki kas hastaları,

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNE NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ ?

Evde sağlık hizmetleri randevu sistemi ile ve mesai saatleri içinde çalışır ve hizmetin sunulduğu alan sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu
il veya ilçenin belediye mücavir alanı ile sınırlıdır.

444 EVDE ( 444 38 33 ) hattından İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi aracılığı ile başvurabilirler.


EKİP LİSTESİ:

Dr. Mehmet İlhan ÇAKMAK
Hemşire Arife BAYIR
Hemşire Havva ALTIN
Sağlık Memuru Murat AYDIN


  • EVDE SAĞLIK EKİP.jpg


MİSYON VİZYON VE DEĞERLER:

Misyon : Evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin sağlığının devamlılığını sağlamak için  muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında sağlanması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi, tüm bu işlemleri yaparken etik değerlere bağlı, hasta ve yakınlarının memnuniyetlerini ve mahremiyetlerini önemseyen, eğitimleri sürekli olarak güncellenen, etkin tanı ve tedavi yöntemleriyle insana değer veren güler yüzlü çalışanlarımız ile kaliteli bir hizmet sunmaktır.

Vizyon : Artan yaşlı nüfusu  göz önünde bulundurarak,kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini toplumun dezavantajlı grubuna ulaştıran, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlayan, hasta ve yakınlarının fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik durumlarını periyodik olarak kontrol ederek bütüncül  kalite anlayışı içerisinde toplumun değerlerine saygılı bir hizmet yaklaşımıyla   Evde Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesini hedeflenmektedir.

Değerler:

  • Hasta Memnuniyeti: Hizmet kalitesini sürekli arttırarak, hastaların beklentilerinin üzerine çıkmayı hedefleyerek, hizmet alan kişilerin memnuniyeti sistemli olarak izlenmekte ve elde edilen sonuçlar, sunulan hizmetleri geliştirmekte kullanılmaktadır.

  • Çalışan Memnuniyeti: Mutlu ve güler yüzlü çalışanlar; mutlu ve memnun hastalar sağlamanın ilk basamağıdır. Kaliteli bir hizmet ancak kaliteli, eğitimli ve deneyimli elemanlar ile sağlanır inancıyla hareket ederiz.

  • Sevgi, Saygı ve Huzurlu Ortam: Akyurt  Evde sağlık hizmetlerinde hem hizmet alanlar, hem hizmet verenler sevgi, saygı ve huzur ortamında hizmet alır ve hizmet verirler. Kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak, karşımızdaki kişiye öyle davranırız.

  • Etik İlkelere ve Güvene Dayalı Çalışmak: Tüm ilişkilerimizde ahlaki kurallara uygun hareket eder, kişiler arası iletişimimizde saygılı, dürüst, iyi niyetli ve anlayışlı davranırız. “İnsana Saygı” bilinciyle hareket ederiz.

  • Yenilenme  ve Sürekli Gelişim: Yaşlı bakımına farklı bakış açısı ve hizmet anlayışıyla yaklaşırız, hizmetimizi geliştirerek hasta memnuniyeti yaratacak yenilikçi fikirler üretir ve bunları uygulamaya yansıtırız.

  • Sorumluluk: Görevimizin bize yüklediği sorumluluğun farkında olarak insan yaşamına saygıyı ön planda tutarak görevimizi imkanlarımız doğrultusunda  eksiksiz  ifa  ederiz.