T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Akyurt Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Akyurt Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Zeynep GÖNDER

Güncelleme Tarihi: 27/02/2020

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Sorumluluk: Çalışan Güvenliği komitesi, Hastane Hizmet Kalite Standartları gereği; Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir hekim, enfeksiyon hemşiresi, güvenlik amiri, psikiyatrist veya psikolog veya sosyal hizmet uzmanı ve diğer meslek gruplarından (laboratuar teknisyeni, anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni) bir temsilciden oluşur. Komite başkanı başhekim tarafından belirlenir. Komitenin sekreterya işlemleri, komite üyeleri arasından seçilecek bir üye tarafından yürütülür. Komite 3 ayda bir kez üye sayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanır. Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.

Görevleri:                                                                                                                                                        

 • Hastanenin belirlediği ana politikalar doğrultusunda Çalışan Güvenliği Programını yapmak.
 • Hastanemizde çalışan güvenliği açısından yapılmakta olan ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görevliler ve diğer komitelerle işbirliği yapmak ve koordinasyonunu sağlamak.
 • Çalışan güvenliği ile ilgili eğitim, kaynak, konferans, mevzuat değişikliği vb. konuları takip ederek ilgilileri haberdar etmek.
 • Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılmasını sağlamak.
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
 • Fiziksel şiddete maruz kalma risklerinin azaltılmasını sağlamak.
 • Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılmasını sağlamak.
 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılmasını sağlamak.
 • Sağlık taramalarının düzenli yapılmasını sağlamak.
 • Faaliyetlerin gözden geçirilmesi amacıyla belirli aralıklarla toplantılar düzenlemek, gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmak.
 • Çalışanlara konu ile ilgili eğitimler düzenlemek