T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Akyurt Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Akyurt Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Gebe Sınıfı

Güncelleme Tarihi: 28/04/2020

GEBE SINIFI PROJESİ

Değişen dünya ve toplum dinamikleri, hızlanan hayat, yükselen beklentiler, mükemmeliyetçilik, şehirleşen hatta gettolaşan apartman siteleri zaten çekirdekleşen aile yapısını daha da yalnızlığa itmiş; kişileri kendi sorunlarıyla baş başa bırakmıştır. Kendi çözümünü kendi arayıp bulma zorunluluğu ve teknolojik gelişmelerle kolay ulaşılabilen bilgi kaynakları yorumlayanın bilgi donanımına bağlı olarak yanlış anlama ve anksiyeteye yol açmaktadır. Bu da toplumda her alanda profesyonel yardım ve danışmanlık ihtiyacı doğmasına sebebiyet vermiştir. 

Doğum eylemi her ailede en az bir kere tecrübe edilen bir deneyimdir. Şehir ekonomik dinamikleri içinde birbirinden uzak yaşayan aile büyükleri ve kardeşlerin ve günümüzde zayıflamış olan aile bağları altında her an birbirlerine ihtiyaç duydukları desteği vermeleri ve gerekli donanıma sahip olmaları uzak bir ihtimaldir.

Obesite ve hareketsizlik gibi temel toplum sorunlarının yanında geleneksel inanış ve korkular gebelerin daha da hareketsizleşmesine sebep olmaktadır. Hayatlarının bu hassas dönemlerinde gebelerin hareket kabiliyetlerinin artırılması, doğum kaslarının güçlendirilmesi başarılı bir doğum eylemi için gerekli olduğu gibi gebeliğe bağlı sağlık risklerini de azaltacaktır.

Bu sebeplerden dolayı gebelerin hayatlarında ki bu kritik süresi profesyonel yardım alarak ve kendileri ile aynı durumdaki diğer gebelerle ilişki içinde geçirmeleri gereklilik halini almıştır.

Koruyucu hekimlik bakış açısı ile gebe okulları projesi, gebelerin bu dönemlerinde yanında olarak, süreci doğru yönetmeleri için yol gösterecek; karşılaşabilecekleri sorunlara farkındalık oluşturacak, erken tanı koyma ve çözüme ulaşmayı sağlayacak, hatta toplumdaki yanlış inanış ve uygulamaların önüne geçerek sağlıklı bir toplumun temelini atacak, anne ve bebek bakımını iyileştirerek anne ve bebek ölümlerinin önüne geçmede önemli bir adım olacaktır.

AKYURT DEVLET HASTANESİ olarak biz sağlıklı toplumların inşası için ailelerin sağlıklı olması gerektiği fikri ile öncü olmasını umduğumuz “GEBE SINIFI” projesini hayata geçirerek daha sağlıklı bir geleceğin imarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

EĞİTİM ZAMANI :
Çarşamba Günleri Saat:14:00 – 16:00
EĞİTİM YERİ:
Akyurt Devlet Hastanesi
Gebe Sınıfı